Антифашистко събрание за народно освобождение на Югославия — Други езици