Арабско завоюване на Иберийския полуостров — Други езици