Армия на Съединените американски щати — Други езици