Архитектура на Търновската художествена школа — Други езици