Беззвучна заднонебна проходна съгласна — Други езици