Борба за българска църковна независимост — Други езици