Британска асоциация за напредък на науката — Други езици