Българските земи под османско владичество — Други езици