Български църковни общини в Македония — Други езици