Временен военно-административен съвет — Други езици