Всичко, което не е забранено от закона, е позволено — Други езици