Върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност — Други езици