Вътрешна западнокрайска революционна организация — Други езици