Вътрешноприсъща теория за стойността — Други езици