Гай Антисций Вет (претор 70 пр.н.е.) — Други езици