Генерална конференция по мерки и теглилки — Други езици