Георги Димитров (ескадрен миноносец) — Други езици