Главен щаб на Народоосвободителната армия и партизанските отряди на Македония — Други езици