Димитровска пионерска организация „Септемврийче“ — Други езици