Директива за ограничаване на опасните вещества — Други езици