Евдокия Комнина (дъщеря на Йоан II Комнин) — Други езици