Европейска общност за атомна енергия — Други езици