Европейска служба за борба с измамите — Други езици