Европейски институт за стандартизация в далекосъобщенията — Други езици