Европейски надзорен орган по защита на данните — Други езици