Еластичност на търсенето и предлагането — Други езици