Елизабет София фон Саксония-Алтенбург — Други езици