Ензимно-свързан имуносорбентен анализ — Други езици