Звания, пагони и отличителни знаци в СС — Други езици