Източноафриканска рифтова система (вулкани) — Други езици