Имперско министерство на въздухоплаването — Други езици