Имперско министерство на народното просвещение и пропагандата — Други езици