Имперско министерство на религиозните въпроси — Други езици