Институт за защита на паметниците на културата и музей – Струмица — Други езици