Институт по математика и информатика — Други езици