Интернет база данни за научна фантастика — Други езици