Квакерски страж на мира и обществото — Други езици