Квинт Елий Туберон (консул 118 пр.н.е.) — Други езици