Квинт Елий Туберон (трибун 194 пр.н.е.) — Други езици