Квинт Помпей Руф (консул 88 пр.н.е.) — Други езици