Квинт Фабий Максим Гург (консул 265 пр.н.е.) — Други езици