Комунистическа партия на Съветския съюз — Други езици