Конституция на Народна република България (1971) — Други езици