Конструктор (обектно-ореинтирано програмиране) — Други езици