Контролен номер на Библиотеката на Конгреса — Други езици