Контролирано наименование за произход — Други езици