Крива река (приток на Провадийска река) — Други езици