Кръгла маса на демократичното единство — Други езици