Луций Аврелий Орест (консул 157 пр.н.е.) — Други езици