Луций Емилий Пап (консул 225 пр.н.е.) — Други езици